סמוך למלון   Vaboir Lodge

The Chaleena Hotel
Metro Point