סמוך למלון   Buddy Lodge

Buddy Boutique Inn
Hotel De Moc